Неукладений шлюб

Поняття «неукладений шлюб» та поняття «недійсний шлюб» є дуже схожими. Проте Сімейним кодексом України чітко передбачено підставу за якої шлюб визнається неукладеним. Що таке шлюб.

Так, Закон передбачає, що шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб у органі державної реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою заінтересованої особи.

Поняття “неукладеного шлюбу”

Поняття «неукладений шлюб» є дуже важливим в сімейному праві, адже кореспондується з поняттями вільного волевиявлення та згоди на укладення шлюбу. Саме неможливість встановити взаємну згоду партнерів, і є визначальним у визнанні шлюбу неукладеним.

До неукладених шлюбів належать:

  • шлюб, що укладений за відсутності одного/обох з подружжя;
  • шлюб, що укладений з використанням підроблених документів;
  • шлюб, що укладений з використанням недійсної довіреності
Неукладений шлюб

Інфографіка

Відмінність між неукладеним та недійсним шлюбом

Відмінність між неукладеним та недійсним шлюбом полягає в наступному. Неукладений шлюб взагалі не спричиняє появи правових наслідків, а недійсний шлюб може стати підставою їх виникнення.

Тобто, недійсність шлюбу не впливає права та обов’язки батьків і дітей, які народилась у цьому шлюбі; у недійсному шлюбі добросовісна сторона може зберігати за собою права, що належать подружжю. Права дитини у недійсному шлюбі.

А, от в разі визнання шлюбу «неукладеним» жодних правових наслідків не наступає:

  1. жодна із сторін не набуває прав та обов’язків подружжя;
  2. дитина, яка народилася у неукладеному шлюбі вважається такою, що народилася поза шлюбом;
  3. неукладений шлюб не потребує визнання його недійсним.

Таким чином, оскільки шлюб не можна зареєструвати за відсутності одного з подружжя, то такі дії можна вважати протиправною поведінкою працівників РАЦСу. Якщо звернутися до п. 1 частини 2 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, то бачимо, що реєстрація актів цивільного стану може втілюватися тільки у присутності заявника.

Особливість процедури визнання шлюбу неукладеним є те, що такі справи можуть переростати у кримінальне провадження. Адже можна довести, що неправомірні дії провадилися з боку органів РАЦСу. Або, навпаки, можна довести, що якась з сторін подружжя використала підроблені документи чи іншим чином спонукала до реєстрації шлюбу за відсутності другого партнера.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.