Договір укладений в інтересах сім’ї

Ознаки договору укладеного в інтересах сім’ї

Під час сімейного життя, обоє з подружжя здійснюють велику кількість правочинів. Так, законом передбачено, що договір укладений в інтересах сім’ї, одним із подружжя, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї.

Для застосування вказаної норми необхідна наявність таких ознак:

  1. укладення договору, стороною якого є один з членів подружжя (наприклад, при кредитному, іпотечному договорі);
  2. підтвердження його укладення в інте­ресах сім’ї;
  3. наявність згоди іншого члена подружжя на укладення вказаного договору.

За наявності наведених ознак один з подружжя може претендувати не тільки на певну частку майна, фінансових коштів.

Додатковою умовою яка характеризує договір таким, що укладний в інтересах сім’ї, а отже таким, що породжує право спільної сумісної власності є згода одного з подружжя на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації.

При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.

Договір укладений в інтересах сім’ї

Розподіл зобов’язань за договором укладеним в інтересах сім’ї

За загальним правилом, майно, набуте під час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя. Але в чому полягає різниця якщо мова йде не про поділ майна, а про поділ зобов’язання після розлучення. Не слід плутати договір укладений в інтересах сім’ї з шлюбним договором чи договором між чоловіком та дружиною. До речі, шлюбний договір можна визнати недійсним, лише за рішенням суду.

Таким чином, ми можемо визначити кілька основних  умов, що є визначальними при вирішенні питання подільності кредиту або іншого зобов’язання:

  1. Кредитний договір повинен бути укладений під час шлюбу.
  2. Чи цей укладено договір в інтересах сім’ї, а не у власних, не пов’язаних із сім’єю, інтересах одного з подружжя.
  3. Чи одержаний кредит використаний в інтересах сім’ї, а не у власних, не пов’язаних із сім’єю, інтересах одного з подружжя.

Пленум Верховного Суду України у постанові від 27 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» висловив правову позицію, яка полягає в тому, що при поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї. Однак, якщо грошові кошти отримані чоловіком чи дружиною для власних потреб, тоді таке боргове зобов’язання розподілу не підлягає.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

2 коментарі

  1. […] Сьогодні досить поширеним серед наречених стало укладення шлюбного договору. Все більша кількість людей розуміє, що цілком логічно обумовити певні моменти до того, як ви станете подружжям. Не слід плутати шлюбний договір та договір укладений в інтересах сім’ї. […]

  2. […] укладено цей договір в інтересах сім’ї, а не у власних, не пов’язаних із сім’єю, […]