Обмежувальний припис – захист від домашнього насильства

Заходи захисту від домашнього насильства

На жаль, не завжди в сімейному житті усе гладко. І перш за все потрібно подбати про безпеку, як свою так і інших членів родини. Законом передбачено ряд засобів для захисту від домашнього насильства. До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:

 1. терміновий заборонний припис стосовно кривдника;
 2. обмежувальний припис стосовно кривдника;
 3. взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи;
 4. направлення кривдника на проходження програми для кривдників.

Відповідно до Закону домашнє насильство проявляється у наступних формах:

 • фізичне насильство (включає в себе ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості тощо);
 • сексуальне насильство (полягає в примушенні особи до статевого акту, в тому числі з третьою особою);
 • психологічне насильство (включає словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування та ін., якщо такі дії викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку інших осіб, спричинили емоційну невпевненість);
 • економічне насильство (полягає в умисному позбавленні житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися тощо).

Наявність вищевказаних форм домашнього насильства (або хоча б однієї з них) дає Вам право звернутися за захистом до відповідних органів.

Обмежувальний припис захист від домашнього насильства

Інфографіка

Що таке обмежувальний припис

Обмежувальний припис стосовно кривдника – один зі спеціальних заходів, впроваджених в Україні задля протидії домашньому насильству.
Для застосування такого спеціального заходу, Вам необхідно звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника. Право на таке звернення мають:

 • постраждала особа або її представник;
 • у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини – батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування;
 • у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи – опікун, орган опіки та піклування.

Варто зазначити , що обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців.

За заявою осіб, визначених частиною першою цієї статті, на підставі оцінки ризиків обмежувальний припис може бути продовжений судом на строк не більше шести місяців після закінчення строку, встановленого судовим рішенням згідно з частиною четвертою цієї статті.

Відповідальність за порушення термінового заборонного та обмежувального припису

Не секрет, що далеко не всі кривдники виконують застосовані до них обмеження, і тому законом передбачено більш суворі покарання за невиконання приписів.

Пам’ятайте, що обмежувальний припис не може містити заходів, що обмежують право проживання чи перебування правопорушника у місці свого постійного проживання (перебування), якщо кривдником є особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку на день видачі такого припису. Незважаючи на обмеження встановлені таким приписом, кривдник, зобов’язаний виконувати обовязки по утриманню дітей, оскільки права та обов’язки батьків щодо дітей рівні.

Так, за невиконання термінового заборонного припису, до правопорушника можуть бути застосовані наступні покарання:

 • штраф;
 • арешт до 6 місяців;
 • обмеження волі до 2 років.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.