Рівність прав та обов’язків батьків щодо утримання дитини

Рівність прав та обов’язків батьків щодо утримання дитини закріплена в Сімейному кодексі України. Так, згідно Закону, як мати, так і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Рівні права батьків щодо дитини

Таким чином, сімейне законодавство виходить із принципу повної рівноправності обох батьків — батька і матері — у всіх правах і обов’язках відносно своїх дітей. Мати і батько не мають жодних переваг щодо здійснення виховання. При вирішенні розбіжностей з приводу виховання дітей вони є рівними суб’єктами права.

Всі питання, що стосуються виховання і утримання дитини, повинні вирішуватися батьками за взаємною згодою з врахуванням інтересів та думки дитини.

Рівність прав та обов’язків полягає у тому, що все, що стосується дитини, вирішуються за згодою батьків. Закон визначає питання, у яких батько та мати дитини обов’язково мають дійти згоди, це зокрема:

Спори між батьками щодо майна неповнолітнього можуть вирішуватися судом із залученням органу опіки та піклування.

Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини

Інфографіка

Невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо своєї дитини

Якщо батьки не належно, не в повному обсязі виконують обов’язки щодо виховання дітей, то вони можуть бути притягнені до різних видів юридичної відповідальності: адміністративної, кримінальної, сімейно-правової.

Таким чином, основоположним завданням є захист інтересів дитини.

Адміністративна відповідальність наступає внаслідок ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

А, от за злісне невиконання батьками, обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, – настає кримінальна відповідальність та тягне за собою відібрання дитини від батьків.

Рекомендую прочитати

У Законі зазначено, що батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей.

Так, якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку, жорстоко поводяться з дітьми, є хронічними алкоголіками чи наркоманами, вдаються до експлуатації дитини, примушують до жебракування та бродяжництва. Позбавити батьків батьківських прав можна і за злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти.

Додатково варто зазначити, що оскільки права та обов’язки батьків є рівними, то позбавити батьківських прав або притягнути до іншого виду відповідальності можна, як батька так і матір.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 коментарів

  1. […] Під час розгляду справи, суд всебічно вивчає усі обставини, переконується що поновлення батька чи матері в правах не суперечить інтересам дитини. Також суд враховує рівність прав та обов’язків бать…. […]

  2. […] Рівність прав та обов’язків батьків щодо утримання … […]

  3. […] батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини; […]

  4. […] Неповнолітні діти вправі самостійно розпоряджатися майном, яке вони придбали на свій заробіток, стипендію чи інший дохід. Вийняток становлять нерухомі речей та транспортні засоби. Неповнолітні можуть самостійно здійснювати права автора на твори науки, літератури та мистецтва, об’єкти промислової власності або інші результати своєї творчої діяльності тощо. Батьки зобов’язані в рівних частках утримувати своїх дітей. […]

  5. […] пам’ятати, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто […]