Головна » Блог » Юридичні наслідки припинення шлюбу

Юридичні наслідки припинення шлюбу

Момент настання юридичних наслідків припинення шлюбу

Юридичні наслідки припинення шлюбу, як і кожна дія в межах правового поля має свої наслідки. Прийнявши рішення про розлучення, варто дізнатись які юридичні наслідки припинення шлюбу на Вас очікують.

Так, Сімейний кодекс України передбачає наступні підстави припинення шлюбу:

  1. Смерть одного з подружжя;
  2. Оголошення одного з подружжя померлим;
  3. Розірвання шлюбу.

Моментом припинення шлюбу є час внесення органом реєстрації актів цивільного стану відомостей про розірвання шлюбу, дата смерті іншого з подружжя чи дата визнання одного з подружжя померлим. Встановлення режиму окремого проживання подружжя – швидка альтернатива розірванню шлюбу, якщо є спір щодо майна.

Проте, якщо розлучення відбувалось в суді, шлюб вважається розірваним, коли рішення суду про розірвання шлюбу набере законної сили. Так, згідно Закону, рішення суду набирає чинності через тридцять днів з моменту його винесення.

Отримавши рішення з відміткою про набрання ним законної сили, процес розлучення можна вважати завершеним. Відтак, настають юридичні наслідки припинення шлюбу.

Юридичні наслідки розірвання шлюбу
Інфографіка

Юридичні наслідки розірвання шлюбу

З розірванням шлюбу припиняється поняття «спільного майна подружжя». Тобто, усе майно, що буде придбано в подальшому, не буде вважатись спільно набутою власністю подружжя. Консультація щодо того, чи припиняється право на утримання дружини після розлучення.

Правовий статус майна, що було набуте в шлюбі змінюється шляхом поділу спільного майна подружжя. До вимог розлученого подружжя про поділ спільного майна застосовується позовна давність тривалістю у три роки.

Під час розподілу спільного майна подружжя суд застосовує наступні способи поділу спільного майна подружжя:

  • Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними. Неподільні речі – такі, що не можуть бути поділені без втрати їх цільового призначення (автомобіль, музичний інструмент).
  • Речі для професійних занять, присуджуються тому з подружжя, хто використовує їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.
  • Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у майні.
  • Якщо виділ частки будинку в натурі неможливий, суд вправі за заявленим про це позовом встановити порядок користування відособленими приміщеннями (квартирами, кімнатами) такого будинку. Порядок користування жилим будинком може бути встановлено також і між учасниками спільної сумісної власності.
  • В окремих випадках суд може, враховуючи конкретні обставини справи, і при відсутності згоди власника, зобов’язати решту учасників спільної власності сплатити грошову компенсацію за належну частку. Присудження компенсації можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

З розірванням шлюбу перестає діяти передбачена СК презумпція згоди одного з подружжя на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном другим з подружжя.

Після розірвання шлюбу припиняються й права, передбачені іншими галузями права, зокрема право на одержання одним із колишнього подружжя спадщини після смерті другого з них, право на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою годувальника тощо.

Однак розірвання шлюбу, яке припиняє правовідносини між подружжям, не призводить до припинення правовідносин між батьками й дітьми.

5/5 - (%vote%: 9)
Чи припиняється шлюб, якщо один з подружжя зник безвісті?

СК передбачено, що розірвання шлюбу з особою, що визнана безвісно відсутньою здійснюється державним органом РАЦС за заявою одного з подружжя. Зверніть увагу, що визнання особи безвісно відсутньою має бути встановлено офіційно в судовому порядку.

Як отримати свідоцтво про розірвання шлюбу, після розлучення у суді?

Ніяк, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається якщо шлюб було розірвано в судовому порядку. Рішення суду про розлучення єдиний документ, що підтверджує розірвання шлюбу.

Оцінити статтю:
5/5 - (%vote%: 9)

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Go to Top