Юридичні наслідки розірвання шлюбу

Підстави припинення шлюбу

Кожна дія в межах правового поля має свої наслідки. Прийнявши рішення про розлучення, варто дізнатись які юридичні наслідки розірвання шлюбу на Вас очікують.

Так, Сімейний кодекс України передбачає наступні підстави припинення шлюбу:

  1. Смерть одного з подружжя;
  2. Оголошення одного з подружжя померлим;
  3. Розірвання шлюбу.

Моментом розірвання шлюбу є час внесення органом реєстрації актів цивільного стану відомостей про розірвання шлюбу.

Проте, якщо розлучення відбувалось в суді, шлюб вважається розірваним, коли рішення суду про розірвання шлюбу набере законної сили. Так, згідно Закону, рішення суду набирає чинності через тридцять днів з моменту його винесення.

Отримавши рішення з відміткою про набрання ним законної  сили, процес розлучення можна вважати завершеним.

Юридичні наслідки розірвання шлюбу

З розірванням шлюбу припиняється поняття «спільного майна подружжя». Тобто, усе майно, що буде придбано в подальшому, не буде вважатись спільно набутою власністю подружжя.

Правовий статус майна, що було набуте в шлюбі змінюється шляхом поділу спільного майна подружжя. До вимог розлученого подружжя про поділ спільного майна застосовується позовна давність тривалістю у три роки.

Під час розподілу спільного майна подружжя суд застосовує наступні способи поділу спільного майна подружжя:

  • Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними. Неподільні речі – такі, що не можуть бути поділені без втрати їх цільового призначення (автомобіль, музичний інструмент).
  • Речі для професійних занять, присуджуються тому з подружжя, хто використовує їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.
  • Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у майні.
  • Якщо виділ частки будинку в натурі неможливий, суд вправі за заявленим про це позовом встановити порядок користування відособленими приміщеннями (квартирами, кімнатами) такого будинку. Порядок користування жилим будинком може бути встановлено також і між учасниками спільної сумісної власності.
  • В окремих випадках суд може, враховуючи конкретні обставини справи, і при відсутності згоди власника, зобов’язати решту учасників спільної власності сплатити грошову компенсацію за належну частку. Присудження компенсації можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

З розірванням шлюбу перестає діяти передбачена СК презумпція згоди одного з подружжя на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном другим з подружжя.

Після розірвання шлюбу припиняються й права, передбачені іншими галузями права, зокрема право на одержання одним із колишнього подружжя спадщини після смерті другого з них, право на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою годувальника тощо.

Однак розірвання шлюбу, яке припиняє правовідносини між подружжям, не призводить до припинення правовідносин між батьками й дітьми.

Наскільки ця публікація корисна?

Натисніть на зірку та оцініть!

Середня оцінка 0 / 5. Кількість оцінок: 0

Оцінок ще немає. Оцініть першим!

Залишити коментар